Florifair LogoCallunen

Eurofleurs Elbers GmbH & Co KG
Ottersweg 6
D-47624 Kevelaer

Tel.: +49 (0) 2832-50001
Fax.: +49 (0) 2832-6237

www.eurofleurs.de
elbers@eurofleurs.de
bild
News

Trade Fair | 6-8 November 2019 | Aalsmeer


Venez nous voir Stand de présentation Decorum à la Trade Fair   6-8 Novembre 2019 à Aalsmeer
07.11.2019 09:57:14


Woche der offenen Tür 2019


17.08.2019 14:26:22


Taspo-Spezial


E-Paper Taspo-Spezial
21.06.2019 13:58:40


Contact

EUROFLEURS - Elbers GmbH & Co KG
Ottersweg 6
D-47624 Kevelaer

Votre interlocuteur(-trice) Ann Elbers
Téléphone   0049 (0) 2832 - 5000 - 1
Fax   0049 (0) 2832 - 6237
E-Mail   elbers@eurofleurs.de